Uuden Testamentin mukainen pelastus
Apostolien teot 2:38

Teeman ”pelastus” pitäisi olla tärkeä kaikille, erityisesti uskovaisille kristityille, sekä niille, jotka rakastavat Herraa.

Jumalan Sanassa on paljon sellaista, mitä ihmiset eivät tunne tai mihin he eivät usko. Jumalan Henki johdattaa meitä totuuteen, mutta ihmisten on vaikea vastaanottaa uutta totuutta, varsinkin jos heillä on jo ollut kokemuksia Jeesuksesta. Monet pelkäävät kaikkea mitä heille ei ole opetettu heidän omassa seurakunnassaan ja ovat valmiita tuomitsemaan sen lahkolaisuudeksi tai harhaoppiseksi fanaattisuudeksi ilman, että pysähtyvät tutkimaan, löytyisikö se Jumalan Sanasta. Saul Tarsoksesta todella uskoi palvelevansa Jumalaa, vaikka vainosi ja vangitsi kristittyjä. Kun Jeesus oli ilmestynyt ja puhunut hänelle, hän muuttui täysin. Myöhemmin hän sanoi: ”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa" (Apostolien Teot 24:14)".

Apostolien Oppi

Oletko koskaan pysähtynyt vertaamaan nykypäivän uskontoa ja Apostolien opetuksia? He kastoivat (upottamalla) uskoon tulleet Jeesuksen nimeen (eivät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen). He saivat myös Pyhän Hengen kasteen ja puhuivat kielillä. He uskoivat ja paransivat sairaita. Monet nykyajan kirkot pitävät näitä tekoja fanaattisuutena. Ketkä ovat väärässä - Raamattu vai nykyajan kirkot? ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti” (Kirje heprealaisille 13:8). ”Yksi on herra, yksi usko, yksi kaste.” (Kirje efesolaisille 4:5).

Hyvin monet ihmiset ovat omaksuneet uskonnollisia oppeja äideiltään ja isiltään, eivätkä ole koskaan verranneet näitä oppeja Pyhään Raamattuun, ainoaan oppikirjaamme. Lisäksi on olemassa ”sokeita sokeiden taluttajia” (vrt. Matteuksen Evankeliumi 15:14), jotka eivät ole uudestisyntyneitä, eivätkä siksi voi täysin tulkita Raamatun totuuksia. ”Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tulkitsemaan sitä, koska sitä on tulkittava Hengen avulla.” (Ensimmäinen kirje korinttilaisille 2:14).

Jeesuksen kuolema toi ihmisille paljon suuremman pelastuksen kuin mitä useimmat ihmiset tietävät nykypäivänä. Monet uskovat saavansa kokea täyden pelastuksen pyytämällä syntien anteeksiantoa ja elämällä mahdollisimman hyvin. Mutta kuten Paavali sanoi: ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!” (Kirje roomalaisille 11:33). ”Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa.” (Kirje roomalaisille 14:17). Pyhän Hengen laskeutuminen ihmiseen on hyvin voimakas kokemus, josta seuraa yliluonnollisia tunnusmerkkejä. Pietari ja paikalla olleet juutalaiset huomasivat Corneliuksen perheen saaneen Pyhän Hengen kasteen, sillä ”he kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta” (Apostolien teot 10:46). Meidän pitäisi odottaa samaa vielä tänäpäivänä. Monet uskovat saaneensa Pyhän Hengen, vaikka he eivät ole sitä saaneet. Siksi monissa kirkoissa on suuri lamaannus, ja myös monen kristityn elämä ei vastaa totuutta.

Kun Uuden Testamentin kirkko syntyi helluntaina, ”He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” (Apostolien teot 2:4). Pietari selvensi, ”Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu: -Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia.” (Apostolienteot 2: 16- 17). Jos Jumala toimi näin apostolien aikana, miksi jotkut ihmiset (jopa saarnaajat) pitävät samaa kokemusta nykyään sielunvihollisen työnä? Jos emme ymmärrä jotakin, meidän täytyy tarkistaa, löytyykö se Raamatusta, jottemme löydä itseämme kamppailemasta Jumalaa vastaan ja ettei Hän sanoisi meille, kuten Saulille: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat” (Apostolien teot 9:5).

Pietari piti helluntaina niin voimakkaan saarnan että, ”Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Veljet, mitä meidän pitää tehdä?” ” (Apostolien teot 2:37). Pietari vastasi antamalla heille ainoan Uuden Testamentin mukaisen tavan saada pelastuksen: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” (Apostolien teot 2:38).

Kuinka paljon tämä opetus onkaan muuttunut nykyään! Ei ole mikään ihme, että monissa seurakunnissa ei nähdä samoja asioita kuin apostolien aikana. Mikäli sen on määrä kestää tämän ajan koetukset, niin kaikkien kokemusten tulee perustua Jumalan Sanaan: ”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus.” (Kirje efesolaisille 2:20). Tosiasiassa apostoli Paavali julisti, että ”Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme – vaikkapa me itse tai taivaan enkeli – hän olkoon kirottu.” (Kirje galatalaisille 1:8).

Melkein kaikissa kirkoissa on ollut hitunen totuutta, ja siten ne ovat saaneet hitusen siunausta. Jumala on kuitenkin luvannut täyden pelastuksen koko ihmiselle – hengelle, sielulle ja ruumiille. Suurinta osaa syvemmistä totuuksista koskien pelastusta pidetään nykyään harhaoppina tai vain oppina apostoleita varten. Mutta Jumala ei pidä ihmisiä eriarvoisina: Hän tekee saman meille kuin hän teki apostoleille, jos me vain täytämme samat ehdot.

Katumus, Kaste ja Pyhä Henki
Ensimmäiseksi, meidän tulee katua kääntämällä selkämme kaikelle synnille ja kääntymällä Jumalan puoleen uskossa. Katumus on lähtöisin jumalallisesta surusta ja siihen kuuluu syntien tunnustaminen Jumalalle.

Toiseksi, meidän tulee saada kaste (upottamalla) Jeesuksen nimeen. Matteuksen evankeliumissa (28:19) Jeesus käski opetuslasten kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hän ei kuitenkaan käskenyt heitä kastamaan näillä sanoilla. Jos tämä käsky kehotti kastamaan kirjaimellisesti Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin silloin Raamatussa olisi iso ristiriita, sillä opetuslapset eivät ikinä kastaneet muuhun, kuin Jeesuksen nimeen. (Apostolien teot 2:38, 8:16, 10:48, 19:5; 22:16). Jeesus käski heidän kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (yksikössä). Nämä eivät ole Jumalan yksi ja oikea nimi, vaan kuvaavat Jumalan suhdetta ihmisyyteen.

Kaikki kolme Jumalan roolia ilmenevät Jeesuksen nimessä. Pojan nimi on Jeesus (Matteuksen Evankeliumi 1:21). Lisäksi Jeesus sanoi että Hän tuli Isänsä nimessä ja että Pyhä Henki tulisi Hänen nimessään (Johanneksen Evankeliumi 5:43; 14:26). Jumalan ainoa pelastava nimi on Jeesus, joka tosiasiassa tarkoittaa YHVH-Pelastajaa. Jeesus on sama, ja ainoa Jumala kuin Vanhassa Testamentissa, joka tuli lihaksi meidän pelastajaksemme. ”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.” (Apostolienteot 4:12) ”ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.” (Luukkaan Evankeliumi 24:47). ”Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään” (Kirje kolossalaisille 2:9), joten jotta voimme toimia Matteuksen Evankeliumin 28:19 mukaan, meidän tulee kastaa Jeesuksen nimeen.

Kolmanneksi, Jumala antaa meille Pyhän Henkensä kuten hän teki opetuslapsilleen ja me tulemme saamaan saman Raamatun todistuksen – kielilläpuhumisen lahjan (Apostolien teot 2:4; 10:46; 19:6). Kuten Jeesus sanoi: ”Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä.” (Markuksen Evankeliumi 16:17). Tarvitaan kaikki kolme askelta täyttämään Jumalan pelastussuunnitelma Uuden Testamentin seurakunnalle.

Sydämeni on raskas niiden puolesta, jotka todella rakastavat Herraa, mutta jotka tietämättömyyden tai pelon takia menettävät ”perintönsä”. Etkö lukisi Jumalan sanaa todistaaksesi näiden totuuksien alkuperän ja pyytäisi Jumalalta Pyhää Henkeä? Elämme aikoja, jolloin Jumala ”kypsyttää viljan sadonkorjuuta varten”. Hän tulee pian hakemaan pois ne, joilla on sama Henki, joka nosti Jeesuksen ylös kuolleista. Nyt on hetki, jolloin sinun tulee miettiä, oletko samassa uskossa apostolien kanssa.

http://www.sayadi-al-nas.com