60 Kysymystä jumaluudesta. - Raamattu vastaa!

1. Onko kolminaisuus raamatussa? Ei ole.

2. Lukeeko raamatussa, että jumaluuudessa on kolme persoonaa? Ei lue.

3. Puhuuko raamattu isästä, pojasta ja pyhästä hengestä?
Kyllä puhuu.

4. Tarkoittavatko Matteuksen evankeliumissa 28:19 olevat tittelit, että jumaluudessa on kolme erillistä persoonaa? Eivät tarkoita, ne viittaavat kolmeen toimeen, rooliin, tai yhteyteen ihmisyyden suhteen.

5. Käyttääkö raamattu sanaa kolme viitatessaan Jumalaan? Vain yhdessä jakeessa koko raamatussa on näin: I Johanneksen Kirje 5:7. (Jae on mahdollisesti myöhempi lisäys. Sitä ei löydy kaikista lähteistä) Kohdassa puhutaan isästä, sanasta (pojan sijaan) ja pyhästä hengestä, jae loppuu sanoihin, ”ja ne kolme ovat yksi.”

6. Käyttääkö raamattu Jumalasta numeerista sanaa yksi? Kyllä käyttää, useita kertoja. Esimerkiksi, kts. Sakarjan kirja 14:9, Malakian kirja 2:10, Matteuksen Evankeliumi 23:9, Markuksen Evankeliumi 12:29-32, Johanneksen Evankeliumi 8:41, 10:30, Roomalaiskirje 3:30, Korinttolaiskirje 8:4, Galatalaiskirje 3:20, Paavalin I Kirje Timoteukselle 2:5, Jaakobin kirje 2:19.

7. Onko mahdollista ymmärtää jumaluuden mysteeriä? Kyllä on. Roomalaiskirjeessä 1:20, Kolossalaiskirjeessä 2:9, Paavalin I Kirjeessä Timoteukselle 3:16 selostetaan.

8. Onko kristityllä vain yksi taivaallinen isä? Kyllä on. Matteuksen Evankeliumi 23:9

9. Miksi sitten Jeesus sanoi Philippukselle, ”Hän joka on nähnyt minut on nähnyt isän” (Johanneksen Evankeliumi)? Koska Jeesus on Jumalan persoonan olemuksen ilmeinen kuva. Heprealaiskirje 1:3 Persoonasta käytettävä kreikkalaissana tässä jakeessa tarkoittaa kirjaimellisesti ”olemusta.”

10. Sanooko raamattu, että jumaluudessa on kaksi persoonaa? Ei sano.

11. Kertooko raamattu, että koko jumaluus on tullut esille yhdessä persoonassa? Kyllä, Jeesuksessa Kristuksessa. Kts. II Korinttolaiskirje 4:4, Kolossalaiskirje 1:19, 2:9, Heprealaiskirje 1:3.

12. Onko jumaluuden mysteeri peitossa joiltakin henkilöiltä? Kyllä. Kts. Luukkaan Evankeliumi 10:21-22.

13. Kuka isä on? Isä yksin on Jumala, varsinkin kun hän on tullut esille (ilmenee) suhteessa ihmisyyteen. Kts. Mooseksen Kirja 32:6, Malakia 2:10.

14. Missä isä Jumala oli, kun Jeesus oli maan päällä? Isä oli Kristuksessa. Kts. Johanneksen Evankeliumi 14:10, II Korinttolaiskirje 5:19. Hän (isä) oli myös taivaaassa, sillä Jumala on kaikkialla läsnäoleva.

15. Sanoiko profeetta Jesaja, että Jeesus olisi isä? Kyllä sanoi. Kts. Jesaja 9:6, 63:16.

16. Kun Jumala sanoi, ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme” (I Mooseksen Kirja 1:26), puhuiko hän toiselle persoonalle jumaluudessa? Ei puhunut. Kts., Jesajan kirja 44:24, Malakian kirja 2:10.

17. Montako Jumalan ominaispiirrettä Jeesuksessa oli? Jeesuksessa oli kaikki Jumalan ominaispiirteet. Kts. Kolossalaiskirje 2:9.

18. Miten voimme nähdä Jumalan, joka lähetti Jeesuksen maailmaan? Jumalaa ei voi nähdä, mutta näemme isän Jeesuksessa. Kts. Johanneksen Evankeliumi 12:44-45, 14:9.

19. Sanooko raamattu, että Jeesus on kaikkivaltias? Kyllä sanoo. Kts. Johanneksen Ilmestys 1:8.

20. Kenet jotkut määrittävät ensimmäiseksi kolminaisuuden persoonaksi? Isä Jumalan.

21. Kenet jotkut määrittävät viimeiseksi kolminaisuuden persoonaksi? Pyhän hengen. Huom. Mutta Jeesus sanoi, että hän on ensimmäinen ja viimeinen. Johanneksen Ilmestys 1:17-18

22. Kuinka monta persoonaa Johannes näki istuvan taivaan valtaistuimella? Yhden, Jeesuksen istumassa Jumalan valtaistuimella. Kts. Johanneksen Ilmestys 4:2

23. Jos Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen, niin miksi Jumala sanoo Jesajan kirjassa 44:6, että hän on ensimmäinen ja viimeinen? Koska Jeesus on vanhan testamentin Jumalan ruumiillistuma.

24. Sanoiko Jeesus saatanalle, että ainoastaan Jumalaa on palvottava? Kyllä sanoi. Kts. Matteuksen evankeliumi 4:10.

25. Uskooko piru useampaan kuin yhteen Jumalaan? Ei usko. Kts. Jaakobin kirje 2:19.

26. Sanooko raamattu, että Jumala, joka on Sana, tuli lihaksi? Kyllä sanoo. Kts. Johanneksen evankeliumi 1:1, 1:14.

27. Mikä oli Jumalan lihaksi tulon tarkoitus? Pelastamaan syntisiä. Kts. Heprealaiskirje 2:9, 14 ja I Kirje Timoteukselle 1:15.

28. Ilmestyikö Jeesus Jumala lihaksi? Kyllä ilmestyi. Kts. I Kirje Timoteukselle 3:15.

29. Oliko Jeesuksen mahdollista olla maassa ja taivaassa samaan aikaan? Kyllä oli. Kts. Johanneksen evankeliumi 3:13.

30. Sanooko raamattu, että on olemassa vain ja ainoastaan yksi Herra? Kyllä sanoo. Kts. Jesajan kirja 45:18 ja Efesolaiskirje 4:5.

31. Sanooko raamattu, että Jeesus on Herra? Kyllä. Kts. Luukkaan Evankeliumi 2:11.

32. Sanooko raamattu, että Herra on Jumala? Kyllä sanoo. Kts. I Kuninkaiden kirja 18:39, Sakariaan kirja 14:5, Apostolien Teot 2:39, Johanneksen ilmestys 19:1.

33. Kuinka kirkko voisi kuulua Jeesukselle (Matteuksen evankeliumi 16:18) ja kuitenkin olla Jumalan kirkko (I korinttolaiskirje 10:32)? Kts. Lisäksi apostolien teot 20:28. Koska Jeesus on Jumalan ruumiillistuma. (Addendum: Jumala tuli Jeesuksessa lihaksi.)

34. Jakaako Jumala koskaan kunniaansa toiselle? Ei jaa. Kts. Jesajan kirja 42:8.

35. Oliko toista jumalolentoa luotu ennen Jeesusta (Jumalaa), ja tuleeko tällaista luotua sen jälkeen? Ei tule. Kts. Jesajan kirja 43:10.

36. Mikä on yksi asia, jota Jumala ei tunne? Toista jumalolentoa. Kts., Jesaja kirja 44:8.

37. Mikä on yksi asia, jota Jumala ei voi tehdä? Valehdella. Paavalin kirje Tiitukselle 1:2.

38. Kuinka monta Jumalaa meidän tulisi tuntea? Vain ja ainoastaan YHDEN. Kts. Hoosean kirja 13:4.

39. Kuinka monta nimeä Herralla on? YKSI. Kts. Sakarian kirja 14:9.

40. Onko hyvä asia pohtia Jumalan nimeä? Kyllä. Kts. Malakian kirja 3:16.

41. Sanooko raamattu, että Jumala yksin kulkee meren aaltojen päällä? Kyllä sanoo. Kts., Hiobin kirja 9:8.

42. Miksi sitten Jeesus pystyi kävelemään Galilean järven pinnalla ( Kts. Matteuksen evenkeliumi 14:25)? Koska Jeesus on luoja Jumala. Kts. Kolossalaiskirje 1:16.

43. Voiko Jumala yksin ja ainoastaan antaa synnit anteeksi? Kyllä voi. Kts. Jesajan kirja 43:25 ja Markuksen evankeliumi 2:7.

44. Miksi sitten Jeesus kykeni antamaan syntejä anteeksi Markuksen evankeliumissa jakeissa 2:5-11? Koska Jeesus on vapahtaja Jumala.

45. Onko Jeesus tosi Jumala? Kyllä, hän on ainoa. Kts. I Johanneksen kirje 5:20.

46. Jos Jumala ja pyhä henki ovat kaksi erillistä persoonaa, kumpi heistä on Kristuksen isä? Matteuksen evankeliumi 1:20 sanoo, että Pyhä Henki oli Kristuksen isä, kun taas Roomalaiskirje 15:6, II Korinttolaiskirje 11:31 ja Efesolaiskirje 1:3 sanovat, että Jumala oli Kristuksen isä. Ristiriita häviää, kun ymmärrämme, että Jumala ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Henki. Kts. Matteuksen evankeliumi 10:20, Efesolaiskirje 4:4, I Korinttolaiskirje 3:16.

47. Mikä oli vastaus Herran, kun Sauli (Paavali) kysyi Herralta kuka hän on? ”Olen Jeesus.” Kts. Apostolien Teot 9:5.

48. Sillä aikaa, kun Stefanus teki kuolemaa fariseuksin kivittäessä häntä, kutsuiko hän Jumalaa Jeesukseksi? Kyllä kutsui. Kts. Apostolien Teot 7:59.

49. Kutsuiko Tuomas milloinkaan Jeesusta Jumalaksi? Kyllä kutsui. Kts. Johanneksen evankeliumi 20:28.

50. Kuinka Jeesus voisi olla vapahtaja, kun Isä Jumala sanoi Jesajan kirjassa 43:11, ”paitsi minua ei ole yhtään vapahtajaa.”? Koska ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailmaa itsensä kanssa.” Kts. II Korinttolaiskirje 5:19.

51. Sanooko raamattu, että Jeesus oli Jumala meidän kanssamme? Kyllä sanoo. Matteuksen evankeliumi 1:23.

52. Sanoiko Jeesus milloinkaan, ”Minä ja Isä olemme yhtä”? Kyllä sanoi. Kts. Johanneksen evankeliumi 10:30.

53. Voidaanko Jumalan sanan perusteella todistaa, että Jeesus ja isä ovat yhtä saman määritelmän mukaan kuin aviomies ja vaimo ovat yhtä? Ei voida. Jumaluutta ei ole koskaan verrattu aviomiehen ja vaimon suhteeseen. Jeesus identifioi itsensä isän kanssa sellaisella tavalla, jolla aviomies ja vaimo eivät voi identifioida toistensa kanssa. Kts. Johanneksen evankeliumi 14:9-11.

54. Sanooko raamattu, että on olemassa vain ja ainoastaan yksi viisas (tietävä) Jumala? Kyllä sanoo. Kts. Juudaan kirjeen jae 25.

55. Kutsuuko raamattu Pyhää Henkeä toiseksi tai kolmanneksi persoonaksi jumaluudessa? Ei kutsu. Pyhä Henki on Jumalan ainoa Henki, yksi ja ainoa Jumala, joka toimii elämässämme. Kts. Johanneksen evankeliumi 4:24, I Korinttolaiskirje 3:16-17, 6:19, 12:13.

56. Voivatko kolminaisuusopin kannattajat osoittaa, kun Jeesus oli Johanneksen kasteella, että paikalla oli kolme jumalolentoa? Ehdottomasti näin ei ollut. Yksi ja ainoa kaikkialla läsnäoleva Jumala käytti samanaikaisesti kolmea manifestaatiota (ilmestystä). Ainoastaan yksi jumalallinen persoona oli läsnä - Jeesus Kristus Herra.

57. Sitten keitä ne kaksi muuta manifestaatiota olivat, josta kolminaisuusopin kannattajat puhuvat? Yksi oli ääni taivaasta, toinen oli Jumalan henki kyyhkysen muodossa. Kts. Matteuksen evankeliumi 3:16-17.

58. Mitä ääni sanoi Jeesuksen kasteella? ”Sinä olet minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin.” Kts. Markuksen evankeliumi 1:11 (lisäksi: Matteuksen evankeliumi 3:17) Jumalan poikana, Jeesus oli yhden ja ainoan Jumalan ruumiillistuma (Jumala tullut lihaksi).

59. Sanooko raamattu, että Jumala vuodatti verensä ja, että Jumala antoi elämänsä meidän vuoksemme? Kyllä sanoo. Kts. Apostolien Teot 20:28, I Johanneksen kirje 3:16. Jumalan oli mahdollista tehdä tämä, koska hän oli pukenut itsensä ihmisen kehoon (lihaksi).

60. Raamattu sanoo, että Jumala palaa takaisin pyhiensä kanssa (Sakarjan kirja 14:5) ja myös, että Jeesus palaa takaisin pyhiensä kanssa (I Tessalonikalaiskirje 3:13 ja Juudaan kirjeen jae 14). Palaako kaksi takaisin? Ei palaa. Vain ja ainoastaan yksi palaa takaisin - suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen. Kts. Tiituksen kirje 2:13.

https://www.sayadi-al-nas.ae

https://www.sayadi-al-nas.ae/engl_tracts/eng_60que